Nowy zawód w Staszicu.

Kategoria: magazynier-logistyk Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017 Grzegorz Jachymiak

Nowy zawód w Szkole Branżowej I stopnia

Czas trwania nauki w latach: 3

W tym zawodzie zdobywa się jedną międzynarodową kwalifikację zawodową:

Kwalifikacja : AU.22 Obsługa magazynów

Nauka

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

Umiejętności zawodowe

Magazynier logistyk:

ü  przyjmuje i wydaje towary z magazynu,

ü  przechowuje towary w magazynie,

ü  ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie,

ü  prowadzi dokumentację magazynową,

ü  obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję,

ü  organizuje procesy przedprodukcyjne.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwent szkoły Branżowej I stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację AU.32 można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

Zatrudnienie

ü  magazyny;

ü  centra logistyczne;

ü  terminale kontenerowe;

ü  centra dystrybucyjne;

ü  firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu