Drukarz XXI wieku

Kategoria: Drukarz Opublikowano: środa, 30, marzec 2016 Grzegorz Jachymiak

drukarzDrukarz – absolwent kształcący się w zawodzie drukarz może podjąć pracę w: wydawnictwach, drukarniach, działach poligraficznych, zakładach prowadzących usługi poligraficzne, firmach rzemieślniczych, dużych instytucjach - np. w wyższych uczelniach, szkołach, urzędach, zakładach przemysłowych itd., może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wszystkim uczniom zapewniamy praktykę zawodową i możliwość zatrudnienia w renomowanych zakładach po ukończeniu szkoły.

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu