TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – NOWOŚĆ!

Kategoria: Technik Ochrony Środowiska Opublikowano: niedziela, 18, luty 2018 Grzegorz Jachymiak

Tech Ochrony Sr 001 960x960

 

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów.

Technik ochrony środowiska wykonuje różnorodne badania, w szczególności określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby.

 

 


Program nauki obejmuje między innymi zagadnienia związane z :

 • gospodarowaniem odpadami,
 • ochroną powietrza,
 • ochroną przed hałasem i drganiami,
 • ochroną gleb,
 • ochroną wód, 
 • zastosowaniem komputerów do opracowywania wyników przeprowadzonych badań
 • prawem i ekonomiką w ochronie środowiska
 • monitoringiem środowiska

Nauka trwa cztery lata. Nasza szkoła przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej lub otworzy Ci drogę na wymarzone studia – nie tylko związane z ochroną środowiska. To co daje przewagę naszym absolwentom nad młodzieżą kończącą licea ogólnokształcące to zdobycie wiedzy teoretycznej
z przedmiotów zawodowych oraz nabycie umiejętności praktycznych, które uzupełniają ten sam co w liceum program teoretyczny z przedmiotów ogólnokształcących.

Szkoła przygotowuje do egzaminów, które potwierdzają nabycie kwalifikacji typowych dla zawodu. Są to:

RL.08. Ocena stanu środowiska

RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Absolwenci technikum mogą podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

Możliwości zatrudnienia:

 • stacje sanitarno–epidemiologiczne
 • działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.
 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • zakłady unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych
 • instytucje naukowo-badawczych.

Proponujemy Elementy pożarnictwa - jedyną taką innowację w Opolu!

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu