Rzecznik praw ucznia

Kategoria: Rzecznik Opublikowano: piątek, 07, październik 2016 Renata Szwej

Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą się tam gdzie zaczynają się prawa innych.

Drodzy Uczniowie

Szkoła bez wątpienia jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. Jako Rzecznik Praw Ucznia podejmuję działania na rzecz zapewnienia Wam warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania Waszej godności i podmiotowości. Moja rola polega na reagowaniu w sytuacjach, gdy naruszane są Wasze prawa i inicjowaniu działań mających na celu ich odnowę. Przy wykonywaniu swych zadań kieruję się zasadą dobra ucznia, zasadą równości, ale również zasadą odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców (opiekunów prawnych).
Wierzę, że Nasza Szkoła może być miejscem doskonale kształtującym wiedzę i przyjaznym dla rozwoju osobowości.


Rzecznik Praw Ucznia
Renata Szwej


 

Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur w każdy piątek w godzinach 12:20 - 13:05 w sali 103.

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu