Oferta studiów na terenie kraju

Kategoria: doradca zawodowy Opublikowano: środa, 25, marzec 2020 Emilia Jończyk-Gorzelska

Drodzy Maturzyści,
Zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów wyższych na terenie całego kraju.

Link poniżej
https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard

Doradca zawodowy

Kategoria: doradca zawodowy Opublikowano: czwartek, 04, październik 2018 Grzegorz Jachymiak


SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY


mgr Emilia Jończyk-Gorzelska

Godziny pracy doradcy w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek 09:00 – 15:30
Wtorek 09:00 – 14:00
Środa 09:00 – 14:00
Czwartek 08:30 – 14:00
Piątek


   

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. 
 •  Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 •  Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 
 •  Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 •  Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia 
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat: 
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemam,
  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.
 • Funkcją osoby prowadzącej orientację zawodową na potrzeby młodzieży jest pokazanie jednostce możliwości, jakie stwarza społeczeństwo, by mogła wybrać spośród nich te, które zaspakajają jej potrzeby i aspiracje.
Uwagi i opini prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu